Sopimus ja toimitusehdot

Verkkokaupan tuotteita myy Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä (y-tunnus 0626288-8). 

1. Rekisteröityminen ja henkilötiedot

Verkkokaupasta tilaaminen ei edellytä rekisteröitymistä. Rekisteröitymällä verkkokauppaan voit tehdä ostoksesi jatkossa nopeammin ja tarkastella tekemiäsi tilauksia. Käyttäjätunnuksena toimii rekisteröinnin yhteydessä annettu sähköpostiosoite, salasanan asiakas määrittää rekisteröitymisen yhteydessä. Käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia. Asiakas vastaa käyttäjätunnuksensa ja salasanansa säilyttämisestä ja siitä, etteivät ne päädy ulkopuolisten tietoon tai haltuun. Asiakas vastaa kaikista käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuvasta käytöstä ja siitä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista tai maksuista.

Asiakkaan tulee antaa verkkokaupassa palvelun käytön edellyttämät tarpeelliset tiedot. Kauppiaalla on oikeus käsitellä asiakkaan henkilötietoja henkilötietolain ja muun lainsäädännön mukaisesti. Asiakkaan tiedot tallennetaan verkkokaupan asiakasrekisteriin. Kauppias ei luovuta asiakkaan henkilötietoja ulkopuolisille tahoille suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia varten. Asiakkaan tiedot poistetaan asiakasrekisteristä, kun niitä ei enää tarvita.

2. Tilaaminen

Tuotteet tilataan pääsääntöisesti internetin välityksellä osoitteesta verkkokauppa.fai.fi ostoskorin kautta. Kaikki tilaukset vahvistetaan sähköpostilla, jossa ilmoitetaan tilauksen hinta sekä tilatut tuotteet. Tilausvahvistuksen saaminen edellyttää sähköpostiosoitteen ilmoittamista tilauksen yhteydessä. Asiakas sitoutuu jokaisen tilauksen yhteydessä voimassa oleviin verkkokaupan käyttö- ja toimitusehtoihin sekä tilattavaa tuotetta koskeviin erityisehtoihin.

3. Maksutavat

Tuotteet maksetaan tilauksen yhteydessä. Verkkomaksaminen tapahtuu suojatulla yhteydellä Suomi.fi/Paytrail-palvelun kautta. Palvelu sisältää suomalaisten pankkien verkkomaksupalvelun ja Nets Oy:n korttimaksupalvelun (Visa- ja MasterCard).

4. Hinnat ja arvonlisävero

Verkkokaupasta tehdyissä tilauksissa voimassa oleva hinta on se, joka on esillä verkkokaupan hinnastossa tilaushetkellä. Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään. Kaikki hinnat on merkitty euroina (EUR). Verkkokaupassa näkyvät tuotehinnat sisältävät kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron.

5. Toimitusaika ja -tapa

Mikäli tuote on varastossamme, lähetämme tuotteen 14 vuorokauden sisällä tilauksen rekisteröitymisestä järjestelmäämme. Loma-ajat saattavat vaikuttaa toimitusaikaan. Tuotteet toimitetaan postitse tai ne voidaan noutaa osoitteesta Saksankatu 27, 30100 Forssa oppilaitoksen aukioloaikoina.

6. Varausehdot

Tilavaraus maksetaan varauksenteon yhteydessä. Varauksen tekijän tulee olla 18 vuotta täyttänyt tai muulla tavalla oikeustoimikelpoinen henkilö tai muu taho. Asiakas on velvollinen tutustumaan huolellisesti kohteen tietoihin, käyttöohjeisiin sekä peruutusehtoihin, jo ennen varauksen tekoa ja ymmärtää sitoutuvansa niihin tehdessään varauksen.

Tilavaraus on mahdollista tehdä viimeistään 2 vuorokautta ennen vierailun alkua.

Kauppias pidättää itsellään oikeuden perua varauksen ylivoimaisen esteen (force majeure) sattuessa. Tällöin peruminen ilmoitetaan välittömästi varaajalle kirjallisesti ja hyvitetään jo suoritetut maksut.

Asiakas on velvollinen noudattamaan lakia, yleisiä hyviä tapoja sekä kohteen sääntöjä vierailunsa aikana. Kauppiaalla on oikeus keskeyttää asiakaan vierailu vieraista johtuvista syistä. Vierailu on oikeus keskeyttää, mikäli asiakas syyllistyy järjestyshäiriöihin tai merkittäviin kohteen sääntöjen rikkomiseen tai kauppiaalla on muulla tavoin merkittävä peruste epäillä henkilöiden tai omaisuuden olevan vaarassa.

Asiakas on vastuussa tahallaan tai huolimattomuudellaan aiheuttamistaan vahingoista, jotka hän tai hänen seurueensa aiheuttaa kohteelle tai sen irtaimistolle. Asiakas on vastuussa omista tavaroistaan. Kauppias ei ole korvausvelvollinen asiakkaan tavaroista, jos kohteeseen murtaudutaan. Kauppias ei vastaa asiakkaan kulkuvälineen tai sen sisällä olevan omaisuuden vahingoittumisesta tai katoamisesta.

Tupakointi sisätiloissa on ehdottomasti kielletty.

Kohteen siivouksesta vierailun aikana huolehtii asiakas, ellei asiakas ole erikseen ostanut siivouspalvelua. Mikäli asiakkaan jäljiltä tilat joudutaan siivoamaan kauppiaan toimesta, veloitetaan asiakkaalta siivouksesta 250 € alv. 24%. Halutessaan asiakas voi tilata siivouspalvelun etukäteen tilavarauksen yhteydessä, hintaan 140 € alv. 24%. Rikkoutuneista/kadonneista esineistä ja vaurioituneista tiloista aiheutuneet kulut laskutetaan asiakkaalta.

Asiakkaan on luovutettava tilat sekä uloskirjauduttava kohteen ehtojen mukaisesti.

7. Varauksen peruuttaminen ja maksunpalautukset

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tekemänsä tilavaraus seuraavasti, ellei kohteen tiedoissa ole muuta ilmoitettu. Jos tilavaraus perutaan viimeistään 21 vuorokautta ennen vierailua, palautetaan asiakkaalle koko tilavarauksen summa takaisin. Mikäli asiakas peruuttaa tilavarauksensa tämän aikarajan jälkeen ilman erityistä syytä, tulee hänen hakea korvausta omasta matkavakuutuksestaan. Jos peruutuksen syynä on oma tai läheisen äkillinen sairastuminen, joutuminen onnettomuuteen tai muu vastaava, vieraalla on oikeus purkaa sopimus ja saada takaisin maksamansa hinta toimistokuluilla, tai vastaavalla kohtuullisella maksulla vähennettynä.

Jos asiakas jättää kokonaan saapumatta, kauppias ei ole velvollinen palauttamaan jo suoritettuja maksuja.

Peruutus tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen kirjaamo@lhkk.fi. Kerro sähköpostissa tilausnumero, nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi. Peruutus astuu voimaan, kun se on vahvistettu asiakkaalle saapuneeksi.

Maksu palautetaan 14 vuorokauden kuluessa peruuttamisilmoituksen vastaanottamisesta. Maksunpalautuksesta on aina sovittaja erikseen kauppiaan kanssa.

8. Palvelun ylläpito, käytettävyys ja virhetilanteet

Kauppias tekee parhaansa, että verkkokaupan toiminta olisi virheetöntä ja keskeytymätöntä. Kauppiaalla on oikeus keskeyttää verkkokauppa sen muutoksen, uudistuksen tai verkkokauppaan liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi tai mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. Katkokset pyritään ajoittamaan niin, ettei niistä aiheudu asiakkaalle kohtuutonta haittaa.

Kauppias ei vastaa virheistä, jotka johtuvat kolmannen osapuolen tarjoamien tietoliikenneyhteyksien tai muiden tietoliikenteeseen liittyvien palveluiden keskeytyksestä tai näissä palveluissa olevista virheistä. Kauppias ei myöskään vastaa virheistä, jotka johtuvat siitä, että asiakas käyttää verkkokauppaa ohjeiden tai määräysten vastaisesti tai jotka ovat muuten asiakkaan aiheuttamia.

9. Tietoturva

Verkkokauppa on suojattu käyttämällä SSL-protokollaa. Asiakas vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Kauppias säilyttää kaikki asiakasta koskevat tai hänen lähettämänsä tiedot luottamuksellisina. Kauppias järjestää verkkokauppansa tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti ja pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä.

10. Laitteet, ohjelmisto ja yhteydet

Asiakas vastaa itse verkkokaupan käyttämisen edellyttämien laitteiden, ohjelmistojen ja verkkoyhteyksien hankkimisesta, toimivuudesta ja niiden aiheuttamista kustannuksista. Ne eivät saa aiheuttaa häiriötä tai muuta haittaa verkkokaupalle tai muille verkon käyttäjille.

11. Vahingonkorvausvastuu

Kauppias vastaa asiakkaalle ainoastaan niistä välittömistä vahingoista, joita se on tuottamuksellisesti aiheuttanut sopimusta rikkomalla. Jos voidaan todeta, että kyseessä on Kauppiaan virhe, asiakkaalle voidaan korvata asiakkaalta verkkokaupassa aiheettomasti perityt kustannukset.

Kauppias ei ole velvollinen suorittamaan vahingonkorvausta eikä muita välillisiä tai välittömiä korvauksia tai hyvityksiä, jotka johtuvat kappaleessa 6 mainituista häiriöistä tai virheistä.

12. Ylivoimainen este

Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa Kauppiaan verkkokauppaan liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää verkkokauppaan liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, raaka-aine- tai tarvikepulaa, ulkopuolisen aiheuttamaa tai ulkopuolisesta johtuvaa kaapeli- tai muu tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, joka ei ole ollut tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta. Kauppias ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä verkkokaupan sivuilla heti sen jälkeen, kun se on ilmennyt, mikäli ilmoittaminen on mahdollista.

13. Käyttö- ja toimitusehtojen muuttaminen

Kauppias on oikeutettu muuttamaan näitä verkkokaupan käyttö- ja toimitusehtoja ilmoitettuaan muutoksista verkkokaupassa hyvissä ajoin ennen muutosten voimaantuloa.

14. Riitojen ratkaisu

Mahdolliset sopimuksenaikaiset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan aina ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, jätetään asia käräjäoikeuden ratkaistavaksi Suomen lakia noudattaen.